Jag var knappast ensam om att tanka bilen på nyårsafton. Det var nämligen sista chansen innan bensin- och dieselskatten höjdes igen.

Bara dagar innan valet 2014 lovade dåvarande finansministerkandidaten Magdalena Andersson (S) att inte höja bensinskatten eftersom, ”det är jättedyrt att tanka bensin som det är”. Vid mandatperiodens slut i september 2018 har den tredjedel av bilisterna som kör över 2 000 mil per år betalat in 5 870 mer i skatt, enligt en beräkning från Skattebetalarnas förening.

Genom införandet av ett automatiskt indexsystem har den rödgröna regeringen sett till att skatten höjs varje år utan att blir det jobbiga diskussioner och riksdagsbeslut. Ett slugt, men inte särskilt ärligt och genomskinligt sätt att i tystnad höja skatterna på bensin och diesel.

I debatten låter det ofta som att det främst är miljonärer i stortstädernas villaförorter, med god tillgång till både laddstolpar kollektivtrafik och, som nu straffas lite extra för sin miljöförstörande lyxkonsumtion.

Men det är inte välbärgade suv-ägare som drabbas hårdast av skattehöjningarna på drivmedel, utan vanliga hushåll i glesbebyggda delar av landet som försöker få vardagen att fungera.

Sverige är ett av Europas största och mest glesbefolkade länder. Åtta av tio resor sker med bil. Utanför de centrala delarna av storstäderna nio av tio. Efter Gotland och Dalarna är Norrbotten det län som har flest bilar per invånare.

Mot bakgrund av hur Sverige fungerar bortom storstädernas finmaskiga kollektivtrafiknät ter sig skattehöjningarna inte bara som svekfulla utan dessutom som totalt verklighetsfrämmande.

Det tycks dessvärre vara så att den rödgröna regeringen betraktar landsbygdens transporter som en onödig bekvämlighet som till varje pris måste straffas bort.

Ovanpå drivmedelsskattehöjningen införs under året en nationell flygskatt, som syftar till att minska antalet flygresor. Lite senare introduceras ett nytt fordonsskattesystem (bonus-malus) som särskilt missgynnar de fordon som är vanliga i Norrbotten, där kylan och de långa körsträckorna gör det vanskligt att förlita sig på batterier eller små och klena bensin- och dieselmotorer. Innan valet till hösten planerar regeringen dessutom att lägga fram ett nytt förslag till kilometerskatt för lastbilstransporter.

Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land. Om det ska gå att leva och verka även utanför storstäderna så krävs det annat än bara ökade subventioner till elbilar och kollektivtrafik.