Insändare

Nu lägger regeringen ett utredningsuppdrag till Skolverket om ännu ett nytt betygssystem och kunskapsmål.

Det torde väl vara något vi kan lära av andra skolsystem. Att den som uppfyllt kunskapskraven i läroplanen är godkänd och den som icke klarat detta blir icke godkänd.

Att sänka kunskapskraven för att skapa ett ”bekvämt” betygssystem kommer endast att resultera i att Sverige, som kunskaps- och industrination, tappar trovärdighet och konkurenskraft i förhållande till jämförbara länder i världen.

Mellanmjölkslandets attityd att ”alla skall få lika stor glass” kommer att devalvera kunskapsskolan och på sikt forskning och industriell innovationsteknik.

Om kunskap inte belönas kommer ingen att anstränga sig för att tillägna sig den.

Vägen mot en tillbakagång i vår industriella utveckling, står för dörren. När jämförbara länder satsar på kunskap och forskning.