Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Att det då under årets första tre månader har startats drygt 2 000 färre företag visar att regeringen Löfvens jobbpolitik misslyckats.

Under det första kvartalet 2018 startades 290 nya företag i Norrbotten. Det är en minskning med drygt 31 procent jämfört med samma period 2017. Med mindre än ett halvår kvar till valet visar detta att Sverige är i stort behov av en ny jobbpolitik.

Centerpartiets politik innebär att det blir lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. Ska vi lyckas få fler människor i arbete och minska såväl utanförskapet som arbetslösheten måste det skapas fler jobb. Då behövs det behövs fler jobbskapare. En Sifo-undersökning visar att sju av tio svenskar, 69 procent, anser att regeringen borde göra mer för att svenskar ska starta och driva företag.

Vi inom Centerpartiet kan bara hålla med:

Vi vill slopa arbetsgivaravgiften för den först anställde. Tröskeln för en soloföretagare att anställa en till, är ofta den högre risk och ökade byråkrati en anställning innebär. Därför är Centerpartiets förslag att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. I dag beskattas dock dessa personaloptioner mycket högt. Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att använda dessa optioner.

För många människor, inte minst nyanlända, kan svårigheter att sätta sig in svenska lagar och regler vara ett hinder för företagande. Fler ska kunna våga pröva sina vingar. Därför föreslår Centerpartiet en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer.

För att främja tillgången till riskvilligt kapital, vill vi att det statliga riskkapitalet samarbetar med det privata. Vi vill också att det investeraravdrag som Centerpartiet var med och införde i Alliansregeringen och som ger privatpersoner möjlighet att dra av en del av sina investeringar i nystartade företag, breddas och fördjupas.

I dag har Sverige bland världens högsta skatter på anställning. Vi vill att skatterna på jobb sänks så att fler jobb kan skapas. Det skulle innebära lägre lönekostnader. På så sätt finns det utrymme för högre löner och fler anställda, vilket gynnar hela samhället och skapar förutsättningar för ytterligare fler företag och jobb.

Linda Ylivainio

Ledamot Centerpartiets partistyrelse och riksdagskandidat Norrbotten (C)