Ett stort tack till Norrbottens Media för artikelserien om psykisk ohälsa, självmord och till alla anhöriga som står upp och vågar berätta hur livet som anhörig egentligen är och hur det påverka och drabbar många i omgivningen. Fortfarande idag 2019 verkar det vara tabubelagt att prata om hur vi människor egentligen mår trots att den psykiska ohälsan ökar och då inte minst bland våra ungdomar, för det verkar vara så att kroppslig sjukdom accepteras lättare än psykisk men ofta går de hand i hand.

Jag har själv arbetat inom vården och både sett och hört människors kommentarer både inom vården och i samhället där många "tycks veta" hur saker ligger till och anser sig ha rätten att förlöjliga, döma och anklaga. Det trots att man många gånger inte ens känner de sjuka eller anhöriga men man medverkar till ryktesspridning och för de anhöriga är det ytterligare en börda att bära. Efter reportageserien som många läst och pratar om så tror många som mig att det blir lättare att förstå och prata om psykisk ohälsa och det tabubelagda försvinner. Tack ännu en gång alla modiga som står upp och berättar.