Insändare I debatten om nytt kommunalråd i Luleå, har nu alternativa lösningar uppenbarat sig. Detta kan jag tycka är ett friskhetstecken från en organisation där man oftast av hävd tyckt och röstat som påbjudits.

Ett kommunalråd är i stora stycken kommunens ansikte utåt. Som Ronny Eriksson en gång påpekat ”Jag var så avundsjuk på er i Luleå som hade Karl Petersen som kommunalråd”.

Vilken person ska vi då önska oss att styra i kommunen? Om vi gör en tillbakablick och kollar vilken utstrålning, lyhördhet och prestation som respektive kandidat står för, kanske valet blir lättare. Man bör också ta med vice ordförande i kommunstyrelsen för att förstå vad som kan förväntas. Nu har ju inte Lenita Ericson någon uttalad kandidat ännu, men anta att hen är något lika med Ericson så tycker jag att valet blir lättare.

Hoppas att ni som röstar tänker efter ordentligt. En valberedning kanske inte alltid har det rätta svaret.

Chris