Det finns ingen trovärdighet i regeringens politik om transporter och infrastruktur. Den lär bli ännu mer motsägelsefullt under valrörelsen. Regeringen med MP i spetsen hävdar att resandet med flyg ska minska. Inga beslut är tagna beträffande utbyggnad av järnvägarna.

Den alltmer förtunnade soppan med Norrbotniabanan består snart bara av vatten. Målsättningen har till och med ändrats till att begränsa planen för bansträckning endast till Skellefteå. Inte till Norrbotten! Nu säger till och med SJ nej till Norrbotniabanan. Den saknar lönsamhet enligt SJ.

Däremot är det beslutat att miljarder ska satsas på att kraftigt bygga ut Arlanda flygplats för mer trafik samt att även bygga ut Kallax flygplats. Är det att minska flygandet?

Regeringens tvångsbeskattning av bilen fortsätter. Vid årsskiftet slog den automatiska skattehöjningen på drivmedel till igen. Bilen är helt nödvändig för livet när man till exempel bor häruppe.

Hur tänker regeringen? Vad säger exempelvis minister Bucht från Norrbotten? Hur ska vi leva i Norrbotten utan bil?

Det är dags för en annan politik som är trovärdig!