I år är det 40 år sedan det blev olagligt att slå barn i Sverige men trots att det gått 40 år kan barn som omhändertas av sociala myndigheter på grund av vanvård och eller våld i hemmet fortfarande utvisas tillsammans med sina föräldrar. Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Därför har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna bortglömda och otroligt utsatta gruppen av barn.

”Vi vill se en ändring i utlänningslagen så att de här barnen kan garanteras skydd från våld", säger Vendela Carlfjord, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

”Barnets rätt att inte utsättas för våld måste gå före statens intresse av att föra en reglerad invandring", säger Vera Carlbaum-Wrennmark, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.

2011 skriver Göteborgs Posten om utvisningen av en tvåårig flicka och hennes fyraåriga storebror. Barnen utvisas tillsammans med sina föräldrar till Azerbajdzjan. Året innan hade syskonen blivit tvångsomhändertagna av socialtjänsten efter att föräldrarna misshandlat barnen. Läkare hade dokumenterat skador så som blod ur öron och näshålor samt blåmärken. När dagen för utvisning kom hade barnen bott i en fosterhems familj i ett år. På flygplatsen lämnades barnen över till de biologiska föräldrarna.

2013 var det Billur, 9, och Rauls, 7, tur. Efter att ha levt i familjehem i tre år skulle nu barnen utvisas tillsammans med de biologiska föräldrarna som led av psykiska åkommor. Expressen skriver om mamman som tvångsvårdats och dödshotet från föräldrarna mot barnen.

Efter medial uppståndelse, 2000 namnunderskrifter och juridisk kamp stoppades utvisningen. Syskonen hade tur. Så som utlänningslagen är skriven finns det inget hinder för utvisning av barn som omhändertagits på grund av våld eller vanvård, något som Barnombudsmannen gång på gång kritiserat.

2013 berättar Uppdrag Granskning om utvisningen av fyra barn som varit familjehems placerade. Barnen utvisas tillsammans med sin mamma som fram till dagen för utvisningen ansetts vara för sjuk för att ta hand om barnen. Pappan i familjen har utövat tortyrliknande misshandel mot familjen och sitter i fängelse. När familjen får avslag på sin asylansökan och får besked om utvisning kollapsar slutligen mamman. På morgonen för utvisningen till Moskva hämtats mamman från Säters psykiatriska klinik. De fyra barnen körs från familjehemmet och sätts på planet tillsammans med den svårt sjuka mamman.

Åren 2011-2013 uppmärksammas flera liknande fall. 2015 får Sverige skarp kritik från Barnrättskommittén - ingen åtgärd vidtas och debatten tystnar.

Vår ståndpunkt är att varje barn som tas från en trygg familjemiljö i syfte att utvisas tillsammans med sina förövare får sina rättigheter kränkta. Vi vill att den parlamentariskt sammansatta kommittén ska ta denna grupp i beaktning när de ser över utlänningslagen och föreslå att barn under inga omständigheter ska kunna utvisas med sina förövare. Stå upp för barnets rätt att skyddas från våld genom att skriva under vår namninsamling.