Medan du i dag, tisdag föreläser om hur man ska kommunicera med sina anställda konstaterar vi anställda på Nordnytt att kommunikationen om varför SVT vill försämra för de tittare som troget tittar på Nordnytt är obefintlig eller rent av missvisande. I dag kommer mellan 80.000-100.000 norrbottningar att se på något av Nordnytts direktsända program. Men snart är det slut med det.

Du vill lägga ned våra direktsändningar för att spara pengar och så hänvisar du till att Nordnytt finns kvar på webben. Då vet du säkert redan att webben bara ses av ett fåtal i dag jämfört med våra tv-sändningar. Förklaringen kan vara att Norrbotten har landets sämsta mobiltelefontäckning, sämsta tillgången till bredband och att vi har en äldre publik som gärna ser Nordnytt på tv.

Du har upptäckt att SVT sedan lång tid har varit för dålig på att bevaka vissa storstadsområden. Då vill du omfördela tjänster och personal från de mer glesbefolkade områdena till de mer befolkningstäta. Du ställer landsbygd mot storstad, Norrland mot Skåne, Jukkasjärvi mot Tensta.

Snart ska Nordnytt sändas i efterhand från någon annan plats i Sverige, ännu oklart var, med programledare som inte arbetar på Nordnytt. Dessutom utreds just nu minskad sändningstid för de inspelade nyhetsprogrammen.

Vi har förstått att du förväntar dig att Nordnytt även i fortsättningen, trots minskade resurser ska åka 20 mil enkel väg för att rapportera från alla kommuner i Norrbotten. Men det kräver du inte att storstädernas nyhetsprogram ska göra. I stället startar du nya lokala redaktioner i förorter och fler storstadsnytt.

Vi tycker att det här fel och att SVT sviker sitt uppdrag att spegla hela landet.

Vänd på resonemanget. Att förslaget i stället skulle innebära bandningar av Rapport och Aktuellt för att tillföra mer resurser till regionala nyheter!

Den här resan har andra medieföretag redan gjort, korta inspelade nyheter med programledare utan lokal förankring som få idag tittar på.

De stora tidningsföretagen har lämnat Norrbotten. Det går lika bra, hävdar de, att bevaka Norrbotten från Stockholm. Kontentan av den mediepolitiken är att människor i Norrland och andra mer glesbefolkade områden inte är lika viktiga som de som bor i och kring storstadsområdena.

Vi befarar att SVT genom det här beslutet kommer att bidra till den här försämringen, en marginalisering av delar av Sverige. På så sätt ställs stad mot land, medborgare mot medborgare på ett sätt som varken gynnar demokratin eller det demokratiska samtalet.

I en kommersiell verksamhet vore det en dödssynd att överge sina kunder som troget över tid betalar för en produkt.

Nu kommer du säga att SVT inte överger publiken men vi säger att det är precis det som är på väg att ske.

Välkommen till Norrbotten, Eva Hamilton!