Insändare Under kommunfullmäktige i Boden den 24 februari debatterades min interpellation gällande bygget av tillagningsköket i nya äldreboendet Björknäsgården.

Mina frågor gällde: 
På vilka demokratiska sätt har beslutet att bygga tillagningsköket gjorts, det vill säga i vilken nämnd eller annat organ har beslutet tagits?
Finns det planer i närtid att starta produktion i tillagningsköket?
Om svaret är ja; När kan detta ske och blir det under Norlandia eller någon som under kommunens tak ska driva detta kök?

Svaret på fråga 1, som jag sammanfattar det, löd: “Uppfattningen var att högst kvalitet kunde uppnås om måltider kan lagas från grunden i varje boende. Kostnaden för denna lösning ansågs dock vara väsentligt högre”. Min kommentar på detta var: Hur mycket högre? Finns en kalkyl? Fick inget svar under fullmäktigesammanträdet. Varför då bygga detta kök?
 

Fortsättningsvis i ett svar på interpellationen så skulle upphandlingschefen förhandla fram en lösning som möjliggör det framtida måltidskonceptet, innebärande att fastigheten ändrades för att kunna utrymma ett komplett tillagningskök. Merkostnaden för detta ansågs ligga inom ramen för tillåten avvikelse enligt LOU. Jag vill uppmärksamma på att jag har i alla fall inte hittat någon skriftligt på detta, antingen i form av minnesanteckningar eller protokoll. Tjänstemannabeslut? Det jag har hittat som är endast vad som avser mottagningskök. För närvarande inhandlas maten av Dafgård enligt “Dafgårdsmodellen”. Lokala inköp görs av bland annat grönsaker.

Svaret på fråga två är att köket inte ska starta i närtid.

Det är mycket anmärkningsvärt är att man har byggt ett kök för ca 20,5 miljoner i skattemedel, ett kök som inte ska startas!
En annan aspekt är att tillagningsköket som kan diskuteras är tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och därmed får avskrivning göras med runt 1,4 miljoner per år under en 15-årsperiod och det trots att köket inte används. Det är en kostnad som belastar Socialnämnden. Hur är inventarierna i detta kök om 15 år? Fastän de inte används så krävs någon form att reinvestering och/eller underhållsåtgärder.

Vad jag kan förstå är att förra kommunalrådet Inge Andersson var drivande i denna fråga. Tyvärr var Inge Andersson inte på plats under fullmäktige och jag undrar om Inge själv eller annan insatt person kan komplettera med mer information i ovanstående ärende då jag och inte heller Bodensarna inte är tillfreds med svar som lämnats under fullmäktige?