Sedan i våras har många hemtjänstarbetare landet runt blivit tvungna att använda olika GPS-övervakningssystem. I Stockholm heter systemet ParaGå. Systemet har medfört en mängd problem: de som jobbar får mindre tid att lägga på umgänge och omsorg, blir stressade om de verkligen kan ta en kopp kaffe och har dessutom vid flera tillfällen fått löneavdrag när systemet legat nere.

SAC-anslutna hemtjänstarbetare i Stockholm, som arbetar hos kritiserade företaget Aleris, har sedan ett par veckor tillbaka satt systemet ParaGå i blockad. De vill kunna ge bättre vård och få en bättre, mindre stressig arbetsmiljö. Aleris har svarat med att lockouta hemtjänstarbetarna. Vi stödjer blockaden av ParaGå helt och hållet. Många äldre har hemtjänst och ofta är det höjdpunkten på dagen för dem när hemtjänsten kommer. Vad är det för samhälle där det inte finns tid och utrymme för en kopp kaffe?

Där de av oss som gör det viktiga jobbet med att ta hand om våra gamla får stressa livet ur sig, för att företag som Aleris ska göra vinst?

Vi hoppas att fler hemtjänstarbetare gör som syndikalisterna i Stockholm, och att de här övervaknings- och kontrollsystemen tas bort. Hemtjänstarbetarna är värda bättre arbetsmiljö, och våra äldre en mänsklig vård.

Luleå LS av SAC