Luleå kommuns kostnader för räntor och amorteringar skulle inte oväntat sänkas om Herstö badhus inte byggdes eller sköts på framtiden. Det framgår av tjänstemannaförslaget till reviderad budget som presenterades under onsdagen.

Samtidigt har den socialdemokratiska kommunledningen – i strid med fritidsförvaltningens klart uttryckta önskan om att koncentrera badhusverksamheten – bestämt sig för att ett sprillans nytt badhus på Hertsön är kommunens överordnade mål.

Politik handlar om att göra ansvarsfulla prioriteringar. Satsningar på badhus innebär per automatik mindre resurser till kommunal kärnverksamhet som skola och äldreomsorg.

Luleå har redan tre badhus. Är det verkligen läge att ta sig vatten över huvudet när kommunen redan har svårt nog att hålla näsan över vattenytan?