”Idrottsrörelsen ska vara en murbräcka mot klassamhället”, står det i pressmeddelandet som vi journalister får oss tilldelade på vänsterledaren Jonas Sjöstedts presskonferens i Almedalen. Vänsterpartiet vill starta 300 avgiftsfria idrottsskolor för barn mellan 6-12 år runt om i landet till en kostnad av endast 40 miljoner kronor. Barnen ska ha minst tre sporter att välja på en till två gånger i veckan och projektet är ett samarbete med Studieförbundet Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

Det är givetvis positivt om fler barn får som vana att motionera. Det finns heller ingen anledning att ifrågasätta de klassskillnader som Sjöstedt pekar på: Att barn till högskoleutbildade rör sig mer än barn till ensamstående och att invandrartjejer genrellt sett idrottar minst. Det finns ett klassperspektiv i hälsofrågan både om man ser till kost och motion. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta ett bra förslag.

Vänsterpartiet har varit framgångsrika med att driva igenom reformer för barn och unga i familjer med låga inkomster. Jonas Sjöstedt lyfter fram att partiet under mandatperioden bland annat har fått med fria glasögon, avgiftsfri simskola för sexåringar och fria receptbelagda läkemedel i budgetöverläggningarna med regeringen. ”Gratis idrottsskola för bättre hälsa och fler idrottsframgångar” är billigt för staten och passar Vänsterpartiets profil som hand i handske. Här finns både klassperspektiv, folkrörelse och folkhälsa. Jonas Sjösedt anknyter även till fotbolls-VM. ”Kanske är det framtidens Durmaz, Toivonen eller Granen som får chansen att prova på och så småningen hamnar i fotbollslandslaget".

Som så ofta med vänsterpartiet är detta dock ett idealistiskt förslag som lär krocka med verkligheten. För hur ska idrottsskolorna bli verklighet? Finns det tillräckligt många arenor? Hur är det med kommunikationer till och från träning? Och finns det tillräckligt många föräldar som kan göra detta på frivillig basis?

Jag har själv erfarenheter från min hemkommun Nynäshamn kring vilka praktiska svårigheter det möter att starta upp nya aktiviteter, inte minst problemet med skjuts till och från träningen.

Frågan är även hur kommunerna ser på att administrera gratis idrottsskolor. Vänsterpartiets uttspel lär sannolikt inte utmynna i särskilt mycket.