Insändare När man slår uppordet ”akut” i Nationalencyklopedin får man följande förklaring:

”aku´t adv: omedelbart: det här fallet måste behandlas omgående.”

Är det så att ledningen för länets sjukvård är obildade eller icke läskunniga?!

Hur kall det annars kunna förklaras att patienter får vänta i ett dygn på vård på länssjukhusets akutmottagning?!

Med de avgifter vi betalar i form av landstingsskatt borde det gå att kräva ett större patientintresse och kundorientering från sjukvårdstillhandahållare. Är det rent av så att monopolets brist på konkurrens har fått den offentliga vården att betrakta skattebetalarna som mindre medvetna debetinslag i budgeten.

En kurs i kundorientering och patientkommunikation, skulle vara på sin plats.

Tommy E Eriksson