”I Norrland hava vi inom våra gränser ett Indien, blott vi förstå att bruka det”. Ett uttalande av Axel Oxenstierna på 1600-talet. Det var så staten såg på vår del av Sverige och det är ett synsätt som får påverka politiken alltför mycket fortfarande.

Detta uttalande var startskottet på en plundring av Norrlands resurser. Hade Norrland fått en liten återbäring av alla de naturresurser som vi har skickat söderut, vattenkraft, skog och mineraler hade Norrland varit en rik region och vi hade haft en helt annan befolkningsstruktur!

Idag har vi ca 250.000 medborgare i Norrbotten. Norrbottens folkmängd har minskat oroväckande när vi istället borde öka. Tre Tornedalskommuner sticker ut, bl.a. Övertorneå kommun där jag själv bor. Där har befolkningen minskat med nästan 1/3 del under de senaste 25 åren. Det är helt avgörande för Norrbottens framtid att vi kan vända denna befolkningsutveckling. Vi är helt enkelt för få norrbottningar och vi fortsätter att bli färre!

Vi behöver med andra ord en inflyttning/invandring till Norrbotten och de som bor här måste ha förutsättningarna och viljan att kunna bo kvar, för vi tycker alla som bor här att Norrbotten är fantastiskt. Det är just därför det är nödvändigt att satsa på den regionala utvecklingen - en möjlighet som vi har fått nu när ”landstinget” har blivit en region med regionalt utvecklingsansvar - Region Norrbotten.

Tack vare Vänsterpartiet är Norrbotten nu även medlem i Sekom, Sveriges Ekokommuner, vilket innebär stora möjligheter för att vi ska kunna utveckla Norrbotten till en mer hållbar region, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det är också just därför som vi måste satsa på kulturen - den är en av demokratins viktigaste hörnstenar. Våra sjukhus och hälsocentralers möjligheter att rekrytera personal är med andra ord helt beroende av dessa satsningar!

Vi vet att Norrbotten är en stor närande del av Sverige! Därför behöver vi ett mer jämlikt Sverige där landets gemensamma resurser fördelas jämlikt - oavsett var vi bor ska vi ha tillgång till samhällets service!

Vänsterpolitik handlar om att låta behoven styra och inte plånboken. Det är just därför vi vill bygga fler hyresrätter till rimlig hyra med hjälp av investeringsstöd och statligt byggbolag. En bostad är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara. Det är också därför vi vill att du som väljer att jobba inom ett bristyrke och bo på landsbygden ska kunna skriva av delar av studielånet. Detta är bara några av våra förslag.

I förhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet under den senaste mandatperioden fått igenom drygt 80 vänsterreformer som gör Sverige lite mer jämlikt. Med din röst kan vi göra ännu mer!

Christina Snell Lumio

Gruppledare för Vänsterpartiet i Övertorneå

Regionfullmäktigekandidat