Det är de många idogt arbetande länsmedborgarna som under generationer av slit och möda  i huvudsak svarat för Norrbottens välstånd och utveckling. Hade vi dessutom fått behålla en rimlig del av avkastningen från våra naturrikedomar – malm, skog och vattenkraft – hade länets utveckling varit i världsklass. Att framhålla att det är de utrikes födda och de asylsökande som är en tillväxtfaktor för länet – som viktiga företrädare i vårt län framhåller i en debattartikel nyligen – är att förminska de insatser alla vi som är födda och uppväxta i länet bidragit och bidrar med.  Vi har arbetat i vårt län inom olika yrken genom livet, bildat familj, fostrat barn och ser nu våra barnbarn växa upp till förhoppningsvis goda samhällsmedborgare. Vi hoppas de vill bli kvar i länet i olika yrken eller som entreprenörer och företagare och bevarar och för vidare våra seder och traditioner till nästa generation. 

Att ställa utbildningskostnaden (cirka två miljoner) upp till och med gymnasiet för våra egna barn som föds i landet och länet mot utrikesfödda som i flertalet fall inte ens har en grundutbildning eller i vissa fall är analfabeter är märkligt. De senare måste kosta bra mycket mer. Om de kommer hit som yngre vuxna har studier visat att det tar upp till fem till sju år i genomsnitt innan de har ett arbete. Då förutsätter det att de klarat av en utbildning upp till minst gymnasienivå för att över huvud taget bli anställningsbara. Dessutom förutsätter det att de vill bli en del av våra samhällen och anpassar sig till våra seder och traditioner och inte medverkar till att bygga upp parallellsamhällen som splittrar och söndrar. 

Den demografiska utvecklingen med fler medelålders beror ju på att vi är friskare än tidigare generationer. Andelen äldre (de över 80+) som kräver mer omvårdnad ökar också.  Samtidigt finns i andra vågskålen tekniska framsteg och effektiviseringar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Att ersätta nettoutflyttningen med kompetens och kvalitet – inte bara kvantitet –  måste vara en ledstjärna.   

Norrbotten är ett expanderande län inte bara inom basindustrierna gruvor, skog och stål utan också inom it-teknologin och avancerad teknik där många små teknikspetsföretag visar framfötterna. Det borde kunna locka våra ungdomars intresse så att de blir kvar i länet.  Vi har också ett livligt kulturellt utbud och olika eventevenemang som bidrar till trivsel och sammanhållning såväl i städer som ute i byarna. Senaste innovationen är den utomhusbio för skoteråkare och friluftsmänniskor som nyligen hade premiär i Gunnarsbyn.  Upplevelseindustrins utbud och aktiviteter årets alla årstider är en näringsgren som har stora möjligheter att växa och utvecklas. Här finns stor potential till arbeten för såväl ungdomar som vuxna i olika åldrar. Att en del av våra ungdomar, såväl pojkar som flickor, väljer att pröva sina vingar i andra delar av landet eller utomlands är en naturlig del i livet. På samma sätt kommer andra ungdomar hit till länet för studier eller till en anställning i något av våra företag eller offentliga verksamheter.  Att öka länets attraktivitet för unga och yngre vuxna är mycket viktigt.  

Gösta Johnsson, Bergnäset Luleå