I Hitlers värld var judarna roten till allt ont och skulle därför utplånas. Han lyckades utplåna även sig själv och förstöra en stor del av jorden.

Nu, här i Sverige verkar roten till allt ont vara flyktingar, tiggare och invandrare, vilka därför bör utvisas. Så att idyllen kan blomstra. Låt oss återgå till gamla Sverige med palt, pölsa och kornmjölsgröt. Eller?

Vi har tagit mycket från USA, men ”thanksgiving, contributing och giving back”, dvs tacksamhetshelg, att bidra och ge något tillbaka, verkar totalt främmande för en svensk.

Vad är det för fel på oss?

Vilka utses till syndabockar nästa gång?

Oroad