Dags att vakna – och att börja reflektera över vårt, ditt och mitt gemensamma ansvar i vårt samhälle.

Det kan låta högtidligt, men faktum är att vi alla som individer har ett eget ansvar men också ett gemensamt ansvar för hur vårt samhälle nu och framgent skall formas och utvecklas.

Vilket samhälle vill vi lämna över till våra barn och barnbarn? Vi har ett stort ansvar här.

Därför är det viktigt hur vi röstar i höstens val.

Det svenska samhällsbygget, folkhemmet, har i efterkrigstid i stort sett byggts på en socialdemokratisk reform- och idépolitik i samförstånd med folkrörelserna, framför allt starkt förankrad i arbetarrörelsen (facket). De har levt och lever fortfarande i symbios, de delar varandras värderingar och grundidéer. De bygger den svenska modellen stark och jämlik.

Tyvärr försöker alliansen och SD att misstänkliggöra det samarbetet och gör allt för att splittra och söndra. Men du kan genom ditt engagemang stå upp mot de odemokratiska krafter som endast vill skapa kaos och anarki.

Min för länge sedan bortgångne farfar O W Karlsson var med och bildade Metall avd.173 i Luleå 1907, han var också dess första ordförande vid Karlsviks Jernverk.

Genom sitt fackliga engagemang för bättre löner och arbetsvillkor avskedades han och fick gå utan vare sig arbetslöshetskassa eller andra bidrag.

Trygghetssystemen var inte så omfattande och utvecklade då, det var bara att hanka sig fram med fru och åtta barn och ta de jobb som eventuellt fanns att få.

Men genom facklig samverkan och politiskt reformarbete har det skett enorma förbättringar.

Min far Ragnar, också för länge sedan borta, äldste sonen i barnaskaran i familjen som fick gå utan fallskärm eller avgångsvederlag. Han tvingades att emigrera till Amerika och liksom sin far engagerade han sig i arbetarnas utsatta situation och försökte organisera och starta fackföreningar.

Det var inte heller så populärt i Amerika och därför utvisades han och deporterades till Sverige där han sedermera dog i en hjärtattack 1939 (hans hjärta var nog för stort).

Men det kanske var en bättre död än att bli innebränd på jobbet i en mordbrand på Flamman.

De är mina förebilder, mina ”Working Class Heroes", de som stod upp och kämpade för ett tryggare, jämlikare och mer solidariskt samhälle. De såg något större, något mer än sin egen tillvaro och förstod att ett demokratiskt och jämlikt samhälle bygger man tillsammans.

Det är det som fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna bygger sin politik på.

Extremisterna, konstaplarna och högermännen som bar ansvaret för ”Flammanbranden” och som var förlöpare till det som sedan utvecklades till andra världskriget hade en annan ideologi. Liknande nazistiska grupperingar blir mer och mer synliga i det svenska samhället och därför måste vi tillsammans, du och jag, stå starka mot de samhällsomstörtande krafterna som utnyttjar de demokratiska normerna som Sverige vilar på.

Allt är inte perfekt i vårt nuvarande samhälle och kommer kanske aldrig att kunna bli det fullt ut, därför att samhällsbygget är en ständigt pågående utvecklingsprocess där förutsättningarna förändras över tid och måste därför anpassas därefter.

Men att ge upp och tro att partier som SD genom sina populistiska uttalanden och utspel är lösningen på alla problem är helt fel väg att gå.

De har inte vid något tillfälle visat på något intresse att bygga ett starkt och sammanhållet samhälle och har heller inte visat på någon form av ansvar för de grundläggande värderingar som de stora folkgrupperna efterfrågar.

Ett tryggt och jämlikt samhälle, en fungerande sjukvård för alla, en jämlik skola,

och en värdig och human åldringsvård. Det kan bara en Socialdemokratisk fackföreningsstödd regering åstadkomma.

Du och jag och alla som tror på ett solidariskt, tryggt och jämlikt samhälle kan tillsammans skapa det och ge våra barnbarn förutsättningarna för att få leva ett liv på lika villkor och tillsammans, oavsett hudfärg eller härkomst.

Att som SD skylla allt på invandring och integrationen är vulgärpropaganda av stora mått.

Visst, invandring kostar. Men invandringen är en framtidsinvestering på sikt som vi inte kan vara utan. Vi är en åldrande befolkning med stora pensionsavgångar och därför måste vi ha en invandring för att kunna säkra välfärden. Invandring behövs inom alla samhällsområden.

Vi har klarat det förr och vi klarar det nu, om vi hjälps åt.

SD anser att samer och andra och tredje generationens barn födda i Sverige av invandrande föräldrar inte är svenskar, de har inte rätt ”essens”, som man skriver i sitt partiprogram.

Det är inget annat än ren rasism och nazistisk ideologi.

Vissa människor skall inte på grund av felaktig ”essens” eller hudfärg få komma hit och leva i vårt fantastiskt fina land som vi byggt och utvecklat tillsammans med tidigare invandrargrupper.

Tänk på att ”främlingar är vänner som du ännu inte känner”.

Regering, riksdag, regioner och kommuner skall naturligtvis stifta lagar och regler för en ordnad invandring men riktig integration och välkomnande till Sverige sker först när vi, du och jag vågar sträcka fram handen och säga VÄLKOMMEN. Det är du och jag som måste ta det första steget och bjuda in de nya svenskarna.

Snart går vi till val. Och för mig är valet enkelt,

Skall vi ha en allianspolitik som skär i välfärden, som ger skattelättnader för de bäst bemedlade och som äventyrar den svenska modellen på arbetsmarknaden,

Eller till och med följa SD tillbaka till 30-40 talet som satte Europa i brand?

Är det den utvecklingen vi vill ha?

Socialdemokraterna är garanten för ett jämlikt och solidariskt samhällsbygge som skapar trygghet och framtidstro. Där alla ryms, alla syns och alla finns, där alla känner delaktighet och samhörighet.

Rösta S.

Sonny Johansson

Företagare och socialdemokrat