Nu är den här, det många människor har fruktat i alla tider, vår undergång på denna planet. Att mänskligheten nu har nått vägs ände, det bekräftas varje dag i varje nyhetssändning. Det verkar inte finns någon väg ut ur detta trauma, så någon räddning kan inte skönjas. 

Hysterin sveper runt i vår värld utan bromsar och åstadkommer stor skada på den globala ekonomin. Så länge som paniken och hysterin varar, så länge går det inte att förhindra en stor skada på världsekonomin. 

Det som skulle kunna bromsa upp paniken och de ekonomiska skadeverkningarna, det är att skyndsamt ta fram ett ”ansikte” av detta virus, coronan. Det är att fortast möjligt presentera alla fakta kring detta virus och dessutom då göra en jämförelse med andra virussjukdomar, till exempel vanligt förekommande influensor. 

När de allra flesta människorna har nåtts av vetskap om att detta virus är underställd vanlig influensas dödlighet, då först börjar kanske paniken bedarra. 

En svensk beräkning av våra vanliga influensor och den dödlighet som följer med dem, det är att 500-1000 svenskar dör av dem varje år. Mycket talar för att coronans offer är detsamma som våra traditionella influensors offer, det är de gamla och svaga och sedan tidigare utsatta människorna med olika sjukdomar, som inte mäktar med en ytterligare påfrestning, som då kan avlida. 

Vissa saker talar för att coronan rent av är en lindrig virussjukdom och bör därför respekteras för vad den är! Avslutningsvis, låt oss få hjälp av media att hantera coronan på ett informativt och nyanserat sätt, då undviker vi panik och missförstånd och kan då undvika en långvarig lågkonjunktur!

Sture Nilsson 

Sjulsmark