Att försöka hålla tillbaka initiativet hos dem som kämpar för rätten till friskolor torde vara lika svårt som att dränka pingisbollar. Men lycka till i alla fall, men betänk att snart är det val.

Det gäller våra barn och deras bästa. Alla som har/har haft barn i den kommunala skolan vet att där finns mycket mer att önska. Och de som har haft barn i både kommunal skola och i friskola, har ju också haft möjligheten att kunna jämföra.

"Det blir för svårt ...", säger skolchefen i Luleå, angående de problem som nya friskolor skulle innebära för dem (Se NK den 6 april).

Jag beklagar att det blir för svårt för er i barn- och utbildningsförvaltningen. Kanske skulle ni vinna på att lyssna och visa upp blott ett uns av samarbetsvilja.

I stället försöker ni sätta folkets vilja på plats. Ignorera gärna erfarenheten, den fria konkurrensen och folkets vilja så länge ni kan, men ... Jag är faktiskt ganska så säker på att Svartöstadsskolan kommer att öppnas snart i privat regi. Och att även NLV kommer att starta ytterligare en lyckad friskola.

Allt styrs av folkets efterfrågan och engagemang. Och i detta fallet så kan man, utan att behöva använda sig av förstoringsglas, se en efterfrågan och ett engagemang utan dess like.

Ja det blir svårt för er i BUN att försöka hålla emot så mitt råd är; tag en kaka till och tänk på att snart är det val. Oss andra till glädje och fromma!