Så drabbades vi igen av S-regeringens årliga skattehöjning på bensin och diesel. När man bor utanför en stadskärna och är helt beroende av bil är det ett hån som slår en i ansiktet när man åker förbi en mack och ser prisökningarna på drivmedel.

På nyårsdagen varje år höjs skatten på drivmedel automatiskt. Det är S-regeringens signum och politik mot vanliga människor som är helt beroende av sina bilar. Motivet som framfördes för flera år sedan var att skattehöjningarna bland annat skulle bidra till ett minskat bilåkande. Hur ska det gå till?

Kollektivtrafiken kan aldrig byggas ut för att ersätta bilen. På landsbygden är det omöjligt. Nu behövs inga argument längre genom automatiken i skattehöjningarna. Skatterna trillar in. Vi vanliga människor blir vittjade in på fickorna. Har miljön och livet utanför stadskärnorna bättre? Svaret är nej! Det blir sämre! Vi måste få en annan politik som tar hänsyn till och utgår från vanliga människors verklighet.

Ugglan