- Mikael Niemi visar upp en beundransvärd passion för berättandet och Tornedalen, upprätthållen av en norrländsk överlevares envishet. Hans engagemang har visat oss nya spännande sätt att se på relationen till hembygden och understrukit vikten av att upprätthålla och utforska kontakten med våra rötter. Därför anser vi att Mikael Niemi är en fullvärdig hedersledamot av Norrlands nation, säger Tobias Larsson, nationens förste kurator.
Installationen sker på den årliga majmiddagen den 1 maj.