2008 skedde en större ombyggnation av Coop Arena. Publikkapaciteten höjdes från 5600 till 6300, en handikappläktare med 30 platser byggdes, fler loger kom till och ståplatsläktaren flyttades från långsidan till kortsidan.

Nu vill Luleå Hockey bygga om igen.

Höstterminen 2019 startar ett nationellt hockeygymnasium (NIU) för tjejer i Luleå och i dagsläget finns det inte plats för den nya verksamheten.

– Vi behöver nya omklädningsrum och större fyslokaler med anledning av det som händer på tjejsidan. Kommunen håller på att kolla på möjligheterna och vi hoppas att det kommer hitta en lösning, säger Luleå Hockeys vd Stefan Enbom.

Vad för slags byggnation vill ni utföra?

– Det finns flera alternativ men huvudspåret är en utbyggnad. Det är trångt i arenan redan som det är, säger Enbom.

Fredrik Glader, som är huvudtränare för Luleå Hockeys damlag och ansvarig för den kommande hockeyutbildningen, menar att det inte går att starta NIU om inte fler ytor tillkommer.

– Ska vi ha NIU för tjejer så måste vi få faciliteter som behöver vara i skick till nästa sommar. Tjejerna behöver en fast punkt att ha sina grejer, säger Glader och tillägger att rekryteringen för utbildningen startar i år.

Stefan Enbom är inne på samma spår.

– Det måste vara klart till augusti 2019. Det börjar bli bråttom med ett beslut.

Luleå kommuns fritidschef Helen Wiklund Wårell berättar att hon tillsammans med Fastighetschefen för Stadsbyggnadsförvaltningen, Mikael Wänstedt, har träffat Stefan Enbom.

– Vi har suttit ner ett antal gånger och Luleå Hockey har framfört olika tankar och idéer. Vi har sagt att om Luleå Hockey vill göra om är det okej för oss, men det måste få ett ok från Stadsbyggnadsförvaltningen. Var det ligger nu törs jag inte svara på, säger Wiklund Wårell.

Mikael Wänstedt har sedan dess slutat och ersatts av Fredrik Thyselius,Tf Fastighetschef på Luleå kommun, som inte är nog insatt i ärendet för att ge en kommentar.