– Det är jättekul att arbetet som pågår inom ishockeyn uppmärksammas, säger André Samuelsson, idrottskonsulent SISU.

André Samuelsson är relativt ny på sin post som utbildningsansvarig hos SISU, men har redan märkt av ett stort intresse hos klubbarna i Norrbotten att jobba på hur man ser på ishockeyn utifrån.

– Vi har lagt tonvikten på de allra yngsta som är i början av sina hockeykarriärer. Där kan vi faktiskt mota den traditionella machostämpeln som finns, förklarar Samuelsson och fortsätter:

– Det är kanske den absolut viktigaste delen eftersom allt fler tjejer kommer in i sporten. Skulle vi inte göra det här jobbet så är vi inte välkomnande till över halva befolkningen och det vore ju hemskt om det skulle få vara så.

Var har ni längst kvar att gå?

– Det är väl fortfarande att det finns väldigt mycket tradition kvar inom ishockey. Tyvärr så är det också en maskulin tradition som hänger kvar, förklarar Samuelsson.

På vilket sätt ska ni komma till rätta med det problemet?

– Just nu handlar det mycket om utbildningar kring värdegrunder. Helt enkelt hur du ska uppträda mot varandra inom idrotten – och det är inte bara spelare utan även ledare och föräldrar som har fått utbilda sig.

I dag så är det inte ovanligt med mixade lag i de yngre lagen. Något som tidigare i stort sett var en omöjlighet.

– När jag själv spelade ungdomshockey så var det i det närmaste en särart av kvinnorna som spelade ishockey. I dag står dörren öppen för alla som vill spela hockey. Det handlar inte om du är man eller kvinna eller om sexualitet eller vilken etnicitet du har.

Hur hjälper ni, från förbundshåll, klubbarna i sitt arbete?

– Det är väl framför allt via utbildning. Sedan så styrs våra ekonomiska medel mot kunskapslyftet.

En del av utbildningen riktar sig specifikt mot de yngsta spelarna.

– Det är en enklare utbildning om värdegrunder. De får leka och lära och bland annat får de måla upp sin egen bild av en hockeyspelare, säger Samuelsson.

Hur ser den spelaren ut?

– Många tänker nog direkt på en NHL-spelare med skägg, men så plockar vi fram en bild på Michelle Karvinen som är en av världens bästa kvinnliga spelare. Då brukar det gå upp ett ljus för dem.

Att det finns ett stort intresse bland länets klubbar visar intresset av att delta i utbildningar.

– Jag känner att det blir lättare och lättare att nå fram till klubbarna. För bara ett år sedan så var många av klubbarnas mål primärt sportsliga, men nu ser det annorlunda ut.

Känner du att behovet av utbildning växer?

– Behovet har nog alltid funnits, men det finns i dag en större medvetenhet nu som gör att klubbarna använder oss i större utsträckning. Som samhällstrenden ser ut så måste klubbarna förändra sitt arbete.

Samuelsson lyfter också fram en förening speciellt för deras framtidssatsning.

– Kiruna IF med sin HBTQ-certifiering var banbrytande. Där visade klubben tydligt att man stod för en öppenhet och även om det har gått några år så är Kiruna fortsatt vägledande, säger Samuelsson slutligen.