Asplövens företagsrekonstruktion har blivit beviljad. Där ska rekonstruktören se om det går att ändra verksamheten i någon form för att undvika en konkurs för föreningen. För att bara fortsätta som vanligt kommer inte att gå för Asplöven.

I sin ansökan om företagsrekonstruktion beskriver föreningen sina ekonomiska komplikationer. Där skriver man att föreningen har skulder om cirka 2,4 miljoner kronor. Av dessa skulder avser 716 000 kronor leverantörsskulder.

Ett sätt att lösa krisen hoppas föreningen kunna vara de egna medlemmarna. Asplöven har redan gått ut med olika sätt som supportrar kan vara med och bidra med pengar. Man undersöker även om det kan vara möjligt för medlemmar att låna ut pengar. Men enligt rekonstruktören behöver föreningen också göra en del förändringar i sitt arbete.

– Man måste förstärka säljorganisationen. Vi kommer också behöva se till att de har kostnadsbesparingar rakt igenom föreningen, säger Fredrik Sundin från Ackordscentralen.

Brukar den här typen av skulder gå att lösa för en förening?

– Det kan man göra, annars skulle vi inte ha inlett rekonstruktion. Men det är lite speciellt med hockeyklubbar – det kommer att krävas mycket engagemang från styrelsen och övriga intressenter för att genomföra det.

Ackordscentralen som sköter rekonstruktionen kommer att sammanställa ett ackordsförslag till de fordringsägare som finns. Då får fordringsägarna antingen acceptera att Asplöven bara betalar en del av skulden – eller tacka nej och vara beredda på att Asplöven går i konkurs. I jämförelse med en konkurs brukar fordringsägare, rent ekonomiskt, tjäna på att tacka ja till ackordsförslaget som är minst 25 procent av ursprungliga fordringen.

23 januari är det borgenärssammanträde i Haparanda tingsrätt där det beslutas om rekonstruktionen kan fortsätta eller inte.

Under måndagen fortsatte även en annan förhandling för Asplöven. Tidigare tränaren Aleksandrs Semjonovs, som har begärt föreningen i konkurs, har ännu inte fått sina pengar från föreningen. I tingsrätten beviljade Semjonovs, via sitt juridiska ombud, att Asplöven får uppskov i två veckor.

David Lehto, som företräder Asplöven, var med i Haparanda tingsrätt via länk.

– Vi begär uppskov på två veckor så att vi hinner garantera lönegarantin.

Tingsrätten beslutade att kalla båda parterna 22 januari i stället.