I mars fick gymnasiets rektor Susanna Morin dokumentet av Luleå Hockey som sex personer i klubben står bakom.

Dokumentet handlar om hockeygymnasiets ansvarige lärare Lennart Sjögren som sida efter sida får kritik för hur han sköter sitt jobb.

På tre sidor har 15 problemområden radats upp efter varandra och förtydligats. Det står bland annat att Lennart Sjögren ”väljer ut en eller flera favoriter, men även ett eller flera hatobjekt i varje årskull. Är man favorit kan man komma undan med vad som helst, men är man ett hatobjekt blir man utsatt för systematisk mobbing”.

Det står även att elever ”mår dåligt att ens vara i närheten av honom” och ”spelare har till och med hoppat av HG (hockeygymnasiet) för att de inte klarar av miljön kring honom”. Vidare kan man läsa att Luleå Hockey menar att Sjögren inte har några mentorssamtal, föräldramöten, att han saknar en arbetsplats och inte har någon respekt bland sina kollegor.

Lennart Sjögren känner inte alls igen sig i dokumentet som inte innehöll någon positiv feedback eller några förslag på hur verksamheten ska förbättras.

– Dokumentet är i sin helhet kränkande och nedsättande, både på ett personligt och professionellt plan, säger Sjögren och fortsätter:

– När jag läste dokumentet blev jag chockad. Jag har jobbat med många av personerna som har skrivit under det här i flera år. Jag har suttit i veckomöten med dem där de haft alla chanser att säga något. Jag förstår inte hur någon kan skriva så elakt och lämna till mina chefer. Jag förstår det fortfarande inte. Jag har mått extremt dåligt av det här men jag har lyckats ta mig till mitt arbete och göra lektionerna, men jag har inte mått bra under den resan.

Det står att du ska ha mobbat elever, vad säger du om det?

– Inte ens i närheten. I skolans värld får det inte förekomma. Om det hade varit så hade mina rektorer fått veta det direkt.

Känner du igen dig i något som står i dokumentet?

– Absolut ingenting. Jag har gjort mitt jobb som ansvarig för hockeygymnasiet med direktiven som finns från svenska ishockeyförbundet och skolan. På alla elevutvärderingar har jag fått höga betyg. Visst ringer föräldrar då och då och har synpunkter – men det är inte i närheten av det här och då har jag varit lärare i över 20 år. Det är snarare positivt.

Sjögren menar att Luleå Hockey har haft chansen att komma med synpunkter tidigare, men inte gjort det.

– Under föregående läsår hade vi kontinuerliga veckomöten med samtliga inblandade i NIU-verksamheten, tränare från Luleå Hockey och jag själv. Jag har varit initiativtagare till alla möten och har kvar alla minnesanteckningar. De inblandade ledarna från Luleå Hockey har haft alla möjligheter att vara med och påverka upplägget och framföra eventuell kritik mot mig och verksamheten, säger han.

I samband med att dokumentet lämnades in slutade också mötena.

– De upphörde under våren, framför allt på initiativ av Luleå Hockeys tränare. ”Vi har ingenting att ta upp”, var den vanligaste kommentaren från tränarna, säger Sjögren.

Lennart Sjögren har tagit upp dokumentet med Luleå Hockeys vd Stefan Enbom.

– Stefan Enbom har haft en dialog med gymnasiechefen men även med mig. Jag har vid två tillfällen haft långa samtal med Enbom och fått tydligt att han inte står bakom dokumentet. Jag vet inte vad han har att säga om det i dag, säger Sjögren.

Sporten ringde upp Stefan Enbom för att ta reda på det.

– När det gäller själva dokumentet och allt runt omkring det vill jag hänvisa till ”Skuggan” (Stefan Nilsson, general manager). Vi har kommit överens om att han får hantera frågorna eftersom han har varit inblandad hela vägen, säger Stefan Enbom.

Som jag förstår det har du bett om ursäkt till Lennart Sjögren på grund av det här dokumentet och att du inte visste om det, stämmer det?

– Att jag inte känner till det är felaktigt, det är klart att jag känner till dokumentet. Det är självklart.

Står du också bakom dokumentet?

– Står bakom dokumentet ... det är i något sammanhang hanterat via Luleå Hockey. Så det är Luleå Hockey och ”Skuggan” som hanterat det där.

Så du står bakom dokumentet?

– Luleå Hockey står bakom dokumentet.

Sporten ringde upp Stefan ”Skuggan” Nilsson för att få fler svar.

– Alla i organisationen som har med hockeygym att göra står bakom dokumentet, säger han.

Hur har ni framställt dokumentet?

– Det en summering av ganska många års verksamhet. Det är först och främst våra tränare som är närmast verksamheten som har jobbat fram det. Vi har även ställt frågor till en spelare från varje årskull de senaste fem åren om hur de upplever Luleå Hockey och skolan. Vi har gjort en kortare utvärdering, säger Nilsson och fortsätter:

– Om vi ska se till dokumentets utformning så har vi redan bett om ursäkt till Lennart. Vi har både ringt och brevledes bett om ursäkt för vissa formuleringar som varit för klumpiga, men i sakfrågorna är vi fortfarande i det läget att vi inte tycker att det har varit bra.

Vad har ni bett om ursäkt för?

– Vi var för kategoriska i vissa avseenden och skulle ha formulerat oss på ett annorlunda sätt – men det har vi redan bett om ursäkt för.

Ni skriver bland annat att han ska ha mobbat elever och utsett hatobjekt, är det formuleringar som ni har bett om ursäkt för?

– I sakfrågorna finns det beskrivet en problematik mellan honom och elever, det har vi definitivt vittne om under flera år och det är bland annat därför vi är besvikna över verksamheten och på vilket sätt det varit skött. Det har pågått i många år och flera spelare har kommit till oss och berättat sina versioner om hur det har fungerat och varit besvikna. Det har varit jobbiga år faktiskt.

Om ni har varit medvetna om att det har föregått mobbning under flera år, varför har ni inte gjort något tidigare?

– Vi har blivit stoppade av vår tidigare sportchef (Lars ”Osten” Bergström). När det dykt upp har vi hänvisat föräldrar och elever till skolan.

Kunde ni inte ha gått högre upp i ledet för att få fram en förändring?

–  Vid den tidpunkten var det vår chef och vår chef stoppade oss. Vi blev stoppade att gå vidare med den kritik som fanns, det har stoppats vid flera tillfällen. Vi har inte fått.

Du har tidigare sagt att dokumentet inte är till för att Lennart Sjögren ska sluta, vad vill ni åstadkomma med det?

– Vi har velat lyfta problemområden och beskriva att det är något som har funnits under många år. En stor portion frustration finns i dokumentet och vi har bett om ursäkt för att det har blivit klumpigt formulerat i många avseenden.

Förstår ni att Lennart Sjögren mår dåligt av det här dokumentet?

– Det är tråkigt om Lennart mår dåligt men vi måste förhålla oss till sakfrågan. Vi är kritiska till mycket av det som skett under åren. Det är det vi försökt summera i dokumentet.

Ångrar ni att ni skickade dokumentet?

– Vi ångrar inte att vi lämnade över dokumentet till rektorerna, det gjorde vi för att visa på att det finns vissa saker som inte är okej i verksamheten. Om vi skulle ha lämnat dokumentet till honom hade vi formulerat det på ett annat sätt. Tanken var dock aldrig att det skulle hamna i Lennarts händer. Det var ett dokument skrivet och överlämnat till rektorerna.

Vill ni fortsätta samarbetet med Lennart Sjögren efter det som varit?

–  Lennart har, som vi anser det, försökt med fula medel förminska en anmälan som är gjord från en av våra medarbetare i en kränkningsfråga och använder det som ett verktyg att få oss att framstå som några som försöker göra allt för att få bort honom. Det tycker vi inte alls känns bra. I det läget är det svårt för oss att ha förtroende för Lennart.

När Sporten pratade med Stefan "Skuggan" Nilsson igen under måndagen hade parterna närmat sig varandra. Från och med måndag är Luleå Hockeys tränare välkomna att vara med på hockeygymnasiets träningar igen.

Vem som ska vara ansvarig för hockeygym vill inte klubben ha en åsikt om.

– Det är en fråga för skolan att bestämma vem som är ansvarig för hockeygymnasiet. Vi har dock hela tiden haft en positiv dialog med skolan för att hitta en lösning på detta problem. Ett resultat av denna dialog är att vi från och med måndag har blivit ombedda att delta igen på ispassen med våra instruktörer. Så förhoppningsvis kommer det göra att eleverna får den utbildning som de både behöver och förväntar sig och att vi med ytterligare dialog kan ta oss an de punkter som vi tidigare kritiserat.

Eva Lindbäck, gymnasiechef i Luleå, bekräftar uppgifterna om att Luleå Hockeys instruktörer är välkomna igen men vill inte kommentera det mer för stunden.

Skolan har utrett dokumentet på egen hand.

– Ja, vi jobbar på alla fronter men jag kommer inte gå in i detaljer för då utlämnar jag personal och det vill jag inte göra.

Står skolan bakom ansvarige läraren?

– Kritik måste vi kunna ge och ta och ha bra former för det med god värdegrund. När vi jobbar tillsammans måste vi förbättra saker och våga prata med varandra. Vi har tillsammans med ansvarige för Luleå Hockey pratat om sättet som den här kritiken är framlagd på och den är absolut inte bra på något sätt. Det är inte så man gör när man ska ge varandra feedback, det är en del av det här att försöka reda ut det på bästa sätt.

Lennart Sjögren är fåordig om att personer som står bakom dokumentet nu ska arbeta med honom.

– Det är inte mitt beslut och mer än så vill jag inte kommentera det.

Sporten har sökt Lars ”Osten” Bergström för en kommentar.