Som Sporten har redogjort för tidigare väckte det stor ilska i delar av svensk fotboll när representantskapet i december beslutade att införa fria byten i de tre divisionerna.

Vissa, som Svensk Fotbollförbundets styrelse, stod bakom ändringarna med motiveringen att fler unga spelare skulle få chansen.

Medan andra, som vissa klubbar och spelare, var kritiska och menade bland att fotbollen skulle påverkas starkt om spelare kan bytas in och ut samt att fria byten är ett steg bort från den professionalisering vissa lag strävar mot.

Allt fick Svenska Fotbollförbundet att kalla in ett nytt repskap.

Till det fanns 45 röstberättigade: 24 från distrikten, 8 från Svensk Elitfotboll, 6 från Elitfotboll dam och 7 från förbundets styrelse.

Omröstningen om att riva upp repskapets tidigare beslut om fria byten slutade 34–8.

Istället bestämdes att utöka antalet byten från tidigare tre till fem kommande säsongen.

Norrbotten röstade för att inte riva upp beslutet.

– Vi har haft uppe frågan i tävlingskommittén och stod fast vid att fria byten är rätt i första hand. Vi har varit i kontakt med föreningar i länet och den som har varit mest emot fria byten är Notvikens damer, säger NFF:s ordförande Bengt Augustsson som avlade Norrbottens röst.

Han fortsätter:

– I andra hand var vi för att tillåta fem byten och när det gamla beslutet revs upp röstade vi utifrån det.

För att undvika spelförstörande moment i slutet av matcherna kan lagen göra byten vid max tre tillfällen bortsett från halvtidsvilan.