IFK Luleå har haft problem att hitta kontinuitet på ordförandeposten i styrelsen.

Tobias Lindfors satt i tre år mellan 2012-2015, innan Ingemar Ek tog över klubban. Ek hade dock aldrig för avsikt att bli ordförande utan hade hellre sett någon yngre förmåga ta över.

Inför årsmötet 2016 meddelade han att en annan ordförande skulle ta över. Men så blev inte fallet. Enligt uppgifter till sportredaktionen var Nicklas Larsson påtänkt redan då, men det dröjde ytterligare ett år, till 2017, innan Larsson tog över efter Ek.

Men nu ser alltså Nicklas Larsson ut att bli den ordförande som suttit kortast tid de senaste åren. Uppgifter gör nämligen gällande att han inte har för avsikt att fortsätta, utan kommer hoppa av i samband med nästa årsmöte.

– Det kommenterar jag inte överhuvudtaget. Jag varken bekräftar eller dementerar. Nu är det ungefär tre månader till årsmötet och vi jobbar för fullt med organisationen och ekonomin – som ser bra ut för framtiden. Hur organisationen kommer se ut efter årsmötet får klubben återkomma om, säger Nicklas Larsson.

Har du fått någon fråga av valberedningen inför kommande år?

– Det kommenterar jag inte heller.

Hur är läget i föreningen efter fjolåret?

– Sportsligt var det ett katastrofår, eller väldigt dåligt i alla fal. Katastrof tycker väl en del eftersom vi åkte ut, medan andra tycker det skapar lite andrum ekonomiskt att bygga det nya. Jag är betydligt mer lugn nu än vad jag var för ett halvår sedan. Det går åt helt rätt håll ekonomiskt och med tanke på det budgetarbete och de besparingar vi har gjort är jag ganska trygg i att vi har bäddat bra för framtiden. Vi är i ett betydligt bättre läge än för ett år sedan på alla sätt, säger Larsson.

Klubben har fortfarande ett underskott på cirka 1,7 miljoner kronor.

– Det är ingen hemlighet, och det är skulder vi måste jobba bort. Det handlar om att bromsa in och få koll på läget och därifrån fatta ett beslut om vilken kurs man ska ta.