Eget inflytande möjligt
För den som får påhälsning kanske det är svårast att acceptera när kronofogden tar med sådant som har stort affektionsvärde. Affektionsvärde innebär att ett föremål har ett personligt värde till skillnad från ett ekonomiskt värde.