Luleå. 18 av de 21 länsstyrelserna har ställt sig bakom ett förslag till lagändring ansvar för sanering av förorenade områden där det pågått miljöstörande verksamhet. I dag är det det nedlagda företagets branschtillhörighet som avgör om det är kommunen och länsstyrelsen som har tillsynen. Förslaget innebär att det är omfattningen av miljöstörningen som ska avgöra vem som har tillsynsansvaret.