Artikelbild

| MILJÖSYNPUNKT. "Det är mycket positivt ur miljösynpunkt att vi kan använda våra förnyelsebara energikällor från våra marker", säger Karin Ericsson, kontorsansvarig, Sveaskog Kalix. Foto: Anneth Eriksson