Generaladvokaten har kommit med ett förslag till yttrande i målet där två tidigare chefredaktörer på Expressen respektive Aftonbladet, Otto Sjöberg och Anders Gerdin, åtalats för att ha publicerat annonser för de utländska bolagen.

Men generaladvokaten anser dock att den svenska lagstiftningen är felaktig på en punkt: det faktum att den som främjar spel om pengar anordnade av bolag från andra länder kan få betydligt hårdare straff än någon som är verksam i Sverige och som utan tillstånd främjar spel om pengar.

Generaladvokatens yttrande är inte bindande för domarna i EU-domstolen när de senare fattar sitt beslut.

Sjöberg och Gerdin dömdes i tingsrätten till dagsböter, men målet har överklagats till Svea hovrätt. Hovrätten har begärt vägledning från EU-domstolen.