Alla försök till bosättning på nordvästra Sandön ska motverkas - det är syftet med kommunens nya områdesbestämmelser för fritidshusområdet mellan Svartösundet och Tjuvholmssundet.

Reglerna säger att huvudbyggnadens yta inte får överstiga 50 kvadratmeter och att varje tomt får bebyggas med totalt 65 kvadrat som mest. Kommunens förslag säger klart att syftet "är att motverka att befintliga fritidshus omvandlas till permanentboende eller att området bebyggs med permanentbostäder".

- Det är så dumt att det inte är klokt. Här har kommunen tagit en strategiplan om att utveckla skärgården med fler företag och mer befolkning och så kommer det förslag som motarbetar detta, säger Herbert Öqvist på Långön, ordförande i Luleå skärgårdsförening.

"Vi anar fan"
Föreningen har i ett skarpt yttrande motsatt sig de nya bestämmelserna som de menar motsäger kommunledningens ambitioner för skärgårdens utveckling. Och föreningen fruktar att restriktionerna ska sprida sig.

- Ja, som en bakterie. Vi anar fan på ren svenska. Vi vet att det finns krafter som vill sätta stopp för boende i skärgården då de är rädd att det kommer att kosta kommunen en del pengar, säger Öqvist.

Kommunens argument att området är av riksintresse på grund av flygplatsen avvisas.

- Det är inget flygbuller där längre, det tar andra banor i dag, säger Herbert Öqvist.

Området är på 40 hektar och tämligen tätt bebyggt med fritidshus av vilka en del redan är året runtbostäder. Även Föreningen Luleå fritidshus är mycket kritisk till regelskärpningen.

- Det är sorgligt att kommunen har den negativa inställningen till att skapa ett attraktivt fritidsboende, menar ordföranden Eilert Appelqvist i föreningens yttrande.

Delar blir naturreservat
Luleå fritidshus vill att kommunen i stället lyssnar på stugägarnas önskemål och tar med dem i bestämmelserna.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot bestämmelserna och påpekar att delar av området och omgivningarna strax intill ska bli naturreservat.

- Vi har lyft den frågan med kommunledningen efter jul men tankarna har funnits länge. Det finns väldigt fina marker och väldigt gammal tallskog på ön. Sandön är mycket speciell, säger Per-Anders Jonsson på länsstyrelsen.

Om området blir reservat kommer det dock inte att medföra ytterligare restriktioner för stugägarna menar Jonsson.

- Det händer ingenting, förutom att de kan vara säkra på att den fina skogen som finns bakom stugan blir kvar, säger han.