Anna Lindberg leder Region Norrbottens arbete med regional utveckling och syftar på den gemensamma strategiska plan Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna nyligen lade fram. I den framgår att Alliansen vill spara 90 miljoner kronor på det regionala utvecklingsarbetet under 2019, jämfört med de rödgröna partiernas budget.

Läs mer: Vallöftet: Flyttar projektpengar till vård

Nedskärningarna skulle bland annat kunna innebära sänkta anslag till kollektivtrafiken, lägre ägarbidrag till de bolag där regionen är delägare och mindre pengar till kulturinstitutioner som Norrbottensteatern och Norrbottens museum.

En besparing skulle också kunna leda till att färre projekt än i dag skulle kunna stöttas ekonomiskt av Region Norrbotten. Anna Lindberg tror att satsningar som ska främja utvecklingen på mindre orter – där kommunerna har svårare att bära till exempel kultursatsningar på egen hand – skulle riskera att drabbas extra hårt.

– Jag är rädd att det här kan bidra till att öka klyftan mellan stad och land, säger Anna Lindberg.

Om regionen satsar mindre på olika projekt riskerar Norrbotten också att gå miste om externa tillskott.

Sedan landstinget blev en region den 1 januari 2017 betalar staten ett årligt anslag för att regionen ska kunna sköta sitt regionala utvecklingsansvar. I år handlar det om 131 miljoner kronor, som är öronmärkta för tillväxtfrågor.

För att staten ska betala anslaget måste regionen skjuta till egen finansiering till de aktuella projekten. Just nu rör det sig om mellan 20 och 22 miljoner. Pengar som också är viktiga för att kunna få EU-finansiering till projekten.

Besparingar där skulle kunna leda till att Norrbotten går miste om nationella och internationella investeringar – och då kan även de större orterna drabbas.

– Ta till exempel Malmporten, muddringen, det är en satsning som inte är fullt finansierad från nationell nivå. Den kräver lokal och regional finansiering.

Satsningar på bredband och datahallar är andra exempel där regionen behöver bidra för att kunna få hjälp utifrån. För att den egna medfinansieringen ska vara tillräcklig behöver budgeten vara av dagens storlek, enligt Anna Lindberg.

– Drar vi ned på de regionala pengarna sänder vi signaler om att vi inte behöver EU-medel eller de statliga pengarna. Kan man inte växla upp dem skickas de tillbaka.

Anna Lindberg betonar att hon som tjänsteperson bara beskriver konsekvenserna och att det är upp till politikerna att fatta beslut. Om besparingarna skulle leda till personalneddragningar vet hon inte.

– Svårt att bedöma i dagsläget, men ett fullt spar skulle bli kännbart för verksamheterna.