Insändare Apropå insändaren ”Därför bör Luleå kommun äga sina lokaler”, publicerad i Kuriren 26 oktober.
Eftersom det redan finns skolor i de storlekar och lägen som lärarna anser är attraktiva att arbeta på (mindre skolor) = skolor som ägs av kommunen, skolor som är nästan avskrivna och alltså har en lägre lokalkostnad, jämfört med vad kostnaden blir för att låta privata intressen bygga nya skolor i en storlek (400-500 elever) som många lärare inte vill arbeta på. Då kan man ju egentligen säga att S (+ M) väljer lokaler FÖRE personal, och att de anser att vinsten för privata intressen (typ Hemsö) är viktigare än lärarnas arbetsmiljö….

Maria Arnqvist