Insändare Svar till Emma Engelmarks (S) insändare i Kuriren 5 september

Nä, vet du vad Emma. Ditt svar till Anneli Lyckestig visar tydligare än någonsin att du bara ”tagit del av” men inte ”tagit till dig av” all kritik som riktats mot er skolpolitik. Att du lyfter fram att barnen är vår framtid och att elevernas utbildning måste gå i första hand blir inte trovärdigt då du vet att barn i Vitådalen gråter på morgnarna i det busskaos er politik skapat och är helt slut efter alltför långa dagar med oro, resor och ”väntis”.

Du skriver om oro för trygghet som ofta kommer på tal och att det ”handlar om relationer och förhållningssätt inom skolan där ledarskapet både inom skolan och klassen är viktig”. Ja, just det! Hör du vad du själv säger? Relationer och förhållningssätt, hos ledarskapet. Ta dig en allvarlig funderare tycker jag över dina relationer och ditt förhållningssätt till barn och personal i den skola du leder, och till alla övriga berörda i samhället som skrikit sig hesa länge nu.

Fundera till exempel över om insändaren från personalen i Måttsund, som publicerades samma dag som ditt svar, intygar ett gott ledarskap då de skriver att de inte vill jobba på en stor skola och att flera börjat söka jobb i andra kommuner och inom andra yrken. Fundera över vad det innebär för den höga lärarbehörigheten och de goda skolresultaten som du skriver om i ditt svar. Man kan inte både behålla hög lärarbehörighet och goda skolresultat och samtidigt rasera det som utgör grunden för dem.

Att du någon dag senare även ställde dig positiv till nedskärning av personal på Kulturskolan gör mig bara ännu mer bedrövad. Jag blir inte lugnare av den helomvändning som skedde dagen efter då Niklas Nordström (S) gick ut med att skjuta de besparingarna på framtiden. Och inte känner jag mig heller särskilt trygg med att vissa skolor nu sägs kunna bli kvar efter att förvaltningen plötsligt måste börja räkna på ett nytt förslag för Sörbyarna, då det ursprungliga förslaget föga förvånande visade sig vara för dyrt. Vad som helst kan hända när som helst.

Allt detta visar på hur orimlig och ogenomtänkt hela den här karusellen är. Hur mycket ska vi stå ut med? Hur länge ska vi orka bo kvar i den här kommunen? Nog nu!

Mona Nykänen, Södra Sunderbyn